Bemiddelingsvoorwaarden

bij zoeken huisvesting student(e)

 

Virtual Youth Support, hierna te noemen ‘VYS’ biedt student(e) en uit het Caribisch deel van Nederland die naar Nederland komen om te studeren de mogelijkheid om gebruik te maken van onze bemiddelingsdienst. In goed overleg met de student(e) bemiddelen wij, bij het zoeken naar een geschikte en betaalbare huisvesting.

 

Student(e), gaat ermee akkoord dat Virtual Youth Support bemiddelt en hem of haar helpt met zoeken naar een huisvesting in Nederland onder de hieronder genoemde voorwaarden:

 

Deelname

De student(e) schrijft zich in via de website van VYS of bij een andere organisatie waarmee VYS werkt. Wij proberen zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van onze klant. Als er te hoge eisen worden gesteld en/of onrealistische eisen, wordt het voor VYS onmogelijk om aan deze wensen te voldoen.

 

Procedure

VYS bemiddelt bij het zoeken van een huisvesting voor de student(e). Wij werken met serieuze makelaarskantoren. We zijn compleet afhankelijk van wat er op dat moment openstaat bij desbetreffende makelaarskantoren in een desbetreffende stad. Dit betekent dat de onderhandelingsruimte voor een student(e) om een woning te weigeren op basis van smaak (bijna) onmogelijk is. In de volgende steden zijn er geen woningen en/of zijn de woningen niet betaalbaar en dus zijn zij uitgesloten bij ons: Rotterdam en Amsterdam.

 

Als VYS een huisvesting heeft gevonden voor de student(e) zal de student(e) benaderd worden. Verwacht wordt dat de student(e) zijn of haar berichten (whatsapp/e-mailberichten) dagelijks in de gaten houdt en direct reageert.

 

Zodra de student(e) akkoord is met de door de makelaar aangeboden huisvesting, brengt VYS deze twee partijen in contact met elkaar. Betaling van huur, borgstelling, en (eventuele) andere kosten zijn geheel voor de rekening van de student(e) en dienen rechtstreeks betaald te worden aan de makelaar.      

 

Student(e) zorgt ervoor dat hij of zij genoeg financiële middelen heeft om zijn of haar huisvesting te betalen, alsmede eventuele andere kosten zoals, borg en makelaarskosten. Als de kamer niet gemeubileerd is, moet de student(e) zelf hiervoor zorgdragen. Ook de kosten hierbij zijn voor rekening van de student(e). Sommige makelaarskantoren kunnen ook voor een persoonlijke borgstelling vragen.

 

De makelaar beslist aan wie hij of zij huurt. Wij hebben geen enkel invloed wie de makelaar in de woning plaatst. Studenten worden geacht deze situatie te accepteren en zich te richten op hun kamer/studio.

 

De student is zelf verantwoordelijk voor het schoonmaken van de woning (kamer, toilet & douche, keuken). Woningen in Nederland worden niet helemaal schoon opgeleverd.

 

Privacy

VYS heeft bescherming van privacy hoog in het vaandel staan. Zie verder ook onze Privacy-verklaring op onze website https://www.virtualyouthsupport.nl/info/privacyverklaring. Voor de bemiddeling houdt dat in, dat wij jouw persoonsgegevens, voor zover deze nog niet bekend zijn én dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de bemiddeling, alleen met de wederpartij zullen delen.

 

Aansprakelijkheid

VYS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet behalen van enig resultaat, nadat student(e) een aanbod op een woonruimte heeft geweigerd. Bemiddeling wordt uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. VYS bemiddelt alleen en heeft zelf geen huisvesting voor student(e) te huur.

 

Kosten en annulering

Voor het bemiddelen brengt VYS een fee in rekening. Deze fee dient vooraf betaald te worden, zodat de bemiddeling van start gaat. De kosten voor de bemiddeling bij het vinden van een huisvesting is Naf. 535,00 (incl. 6% ob) per persoon (excl. brandstofkosten, bij bezichtiging, inspectie, sleutel in ontvangst nemen). Annulering is alleen mogelijk als de werkzaamheden nog niet gestart zijn.  Als wij eenmaal contact hebben gehad met makelaarskantoren is het niet meer mogelijk om te annuleren. 

 

Brandstofkosten

Voor de bezichtiging van een huisvesting worden er kilometers afgelegd. Hiervoor houdt VYS zich aan de wettelijke toegestane kilometerberekening, hetgeen in geld uitgedrukt, een bedrag van € 0,22 (euro cent) betekent, per afgelegde kilometer (km) heen en terug.

Startadres:  Streijenhagen 6, 3078 CV Rotterdam naar bezichtigingsadres.

 

Inschrijven bij woningbouwcorporaties

De kosten voor het inschrijven bij een huurwoningvereniging of andere websites van woningcorporaties zijn niet in onze bemiddelingskosten inbegrepen. Indien u zich hiervoor wenst in te schrijven, dient u de inschrijvingskosten zelf te betalen.

 

Toepasselijk recht

Op deze Bemiddelingsvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

 

Algemene Voorwaarden en Wijzigingen

Op alle diensten en producten van VYS zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in de voorwaarden aan te brengen.