Bemiddelingsvoorwaarden bij zoeken huisvesting student(e)

 

Virtual Youth Support biedt student(e) en uit Caribisch deel van Nederland die naar Nederland komen om te studeren de mogelijkheid om gebruik te maken van onze bemiddelingsdienst. In goed overleg met de student(e) bemiddelen wij bij het zoeken naar een geschikte en betaalbare huisvesting.

 

Student(e), gaat ermee akkoord dat Virtual Youth Support bemiddelt en hem of haar helpt met zoeken naar een huisvesting in Nederland onder de voorwaarden hieronder genoemd:

 

Deelname

De student(e) schrijft zich in via de website van Virtual Youth Support of bij een andere organisatie waarmee Virtual Youth Support werkt. Wij proberen zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van onze klant. Als er te hoge eisen worden gesteld en/of onrealistische eisen wordt dit voor ons niet altijd mogelijk.

 

Procedure

Virtual Youth Support bemiddelt bij het zoeken van een huisvesting voor de student(e). Wij werken met serieuze makelaarskantoren. We zijn compleet afhankelijk van wat er op dat moment openstaat bij desbetreffende makelaar in een bepaalde stad. Dit betekent dat de onderhandelingsruimte voor een student(e) om een woning te weigeren op basis van smaak (bijna) onmogelijk is.

Als Virtual Youth Support een huisvesting heeft gevonden voor de student(e) zal de student(e) benaderd worden. Verwacht wordt dat de student(e) zijn of haar berichten (whatsapp/e-mailberichten) dagelijks in de gaten houdt en direct reageert.

Zodra de student(e) akkoord is met de door de makelaar aangeboden huisvesting, brengt Virtual Youth Support deze twee partijen in contact met elkaar. Betaling van huur, borgstelling, en (eventuele) andere kosten zijn geheel voor de rekening van de student(e) en dienen rechtstreeks betaald te worden aan de makelaar.      

Student(e) zorgt ervoor dat hij of zij genoeg financiële middelen heeft om zijn of haar huisvesting te betalen, alsmede de andere kosten zoals, borg en eventuele makelaarskosten. Als de kamer niet gemeubileerd is, moet de student(e) zelf hiervoor zorgdragen. Ook de kosten hierbij zijn voor rekening van de student(e).

 

Privacy

Virtual Youth Support heeft bescherming van privacy hoog in het vaandel staan. Zie verder ook onze Privacyverklaring op onze website https://www.virtualyouthsupport.nl/info/privacyverklaring. Voor de bemiddeling houdt dat in dat wij jouw persoonsgegevens, voor zover deze nog niet bekend zijn én dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de bemiddeling, alleen met de wederpartij zullen delen.

 

Aansprakelijkheid

Virtual Youth Support aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet behalen van enig resultaat, nadat student(e) een aanbod op een woonruimte heeft geweigerd. Bemiddeling wordt uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Virtual Youth Support bemiddelt alleen en heeft zelf geen huisvesting voor student(e) te huur.

 

Kosten en annulering

Voor het bemiddelen brengt Virtual Youth Support een fee in rekening. De fee dient vooraf betaald te worden alvorens de bemiddeling van start gaat. De kosten voor de bemiddeling bij het vinden van een huisvesting is Naf 525,00 (incl. 6% ob) per persoon (excl. brandstofkosten). Dit bedrag dient zo spoedig mogelijk betaald te zijn. Annulering is alleen mogelijk als de werkzaamheden nog niet gestart zijn.  Als wij eenmaal contact hebben gehad met makelaars is het niet mogelijk meer om te annuleren. 

 

Brandstofkosten

Voor de bezichtiging van een huisvesting worden er kilometers afgelegd. Hiervoor houdt Virtual Youth Support zich aan de wettelijke toegestane kilometerberekening, hetgeen in geld uitgedrukt, een bedrag van € 0,19 (euro cent) betekent per afgelegde kilometer (km) heen en terug.

Startadres van: Streijenhagen 6, 3078 CV Rotterdam naar bezichtigingsadres.

 

Inschrijven bij woningbouwcorporaties

De kosten voor het inschrijven bij een huurwoningvereniging of andere websites van woningcorporaties zijn niet in onze bemiddelingskosten inbegrepen. Indien u zich hiervoor wenst in te schrijven, dient u de inschrijvingskosten zelf te betalen.

 

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden Bemiddeling is Nederlands recht van toepassing.

 

Algemene Voorwaarden en Wijzigingen

Op alle diensten en producten van Virtual Youth Support zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in de voorwaarden aan te brengen.