Test vandaag nog het niveau van je Nederlandse Taal

 

Het Toetsplatform Taal bevat toetsen voor de vaardigheden lezen, luisteren, schrijven en gesprekken voeren op de niveaus A1 tot en met C1. Spreektoetsen zijn er vanaf A2. Er zijn zowel niveautoetsen als combinatietoetsen beschikbaar. De niveautoetsen meten op één bepaald niveau. De combinatietoetsen meten op twee niveaus, bijvoorbeeld Nederlands Lezen A1-A2.

Er zijn speciale toetsen voor jongeren (herkenbaar aan de letter J in de toetsnaam) en voor inburgeraars (herkenbaar aan de afkorting OGO van Onderwijs, Gezondheid en Opvoeding of W van Werk).

Het toetsplatform bevat daarnaast toetsen Nederlands op de niveaus 0F tot en met 4F, gekoppeld aan het Referentiekader Taal.

 

 

Betaling voor deze dienst kan elektronisch (swipe) bij ons op kantoor of door vooraf overmaking op onze bankrekeningnummer Maduro & Curiel's Bank 32502002  t.n.v Virtual Youth Support.